Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข ของการใช้บริการเว็บพนันออนไลน์ zipufabet.com ซึ่งทางเว็บได้มีการนำข้อบังคับและเงื่อนไข การใช้งานตามมาตรฐานเว็บพนัน มากำหนดการใช้บริการของนักพนัน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งนักพนันจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเคร่งครัด เพราะถ้าหากผู้ใช้บริการละเมิดข้อบังคับเหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของทุกท่าน

Terms and conditions

ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ทางเว็บได้มีการกำหนดไว้

  1. วุฒิภาวะของผู้ใช้บริการ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้าใช้บริการของทางเว็บไซต์ zipufabet.com จะต้องบรรลุนิติภาวะ และจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จึงจะสามารถเข้าใช้งานของทางเว็บได้ โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิก และแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน และถูกต้อง หากทางเว็บพบว่าผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลเท็จ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนตัว : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้ใช้งานกับทางเว็บไซต์ zipufabet.com จะถูกจัดเก็บด้วยระบบความปลอดภัยที่แน่นหนามากที่สุด และไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้บริการ : ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการของทางเว็บไซต์ zipufabet.com ซึ่งมีการกำหนดข้อบังคับ และเงื่อนไขทุกการใช้งานอย่างเช่น การวางเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน หรือกรณีอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน
  4. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ zipufabet.com จะไม่รับผิดชอบทุกความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการของทางเว็บ
  5. ยกเลิกสมาชิก : หากผู้ใช้บริการท่านใด ได้ทำการละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการของทางเว็บไซต์ zipufabet.com ทางเว็บมีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกทันที
  6. ปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ zipufabet.com มีสิทธิ์ปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อตกลงทางกฎหมาย : ผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ zipufabet.com ทุกท่านไม่มีสิทธิ์นำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไปใช้งาน หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใดคัดลอก หรือนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ไปใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
  8. วิธีติดต่อ : ทางเว็บไซต์ zipufabet.com ได้เพิ่มวิธีการติดต่อหากผู้ใช้บริการ ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งาน โดยสามารถติดต่อได้ที่ contact@zipufabet.com
  9. ละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการทำการละเมิดข้อตกลง และข้อบังคับในการใช้งานของทางเว็บไซต์ zipufabet.com ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเว็บมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย
  10. การยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการของทางเว็บไซต์ zipufabet.com จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้การยอมรับกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานที่มีการแจ้งไว้อย่างชัดเจน
Avatar
admin